Make your own free website on Tripod.com

pendidikan

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM | PENGURUSAN KURIKULUM | PENGURUSAN HEM

Waktu sekarang adalah

Hari ini ialah

Web design tools, Small Website Calendar, ArtDigitalDesign.com

 

LINTASAN MAKLUMAT

28/29/30/31  Januari hingga  Oktober 09

Ujian bulanan MP Teras

 

12-14 Januari 09

Ujian diagnostik Tahun 6

5 Januari 09

sesi pengajaran dan pembelajaran bermula

2-4 Januari 09

Pemantauan persediaan mengajar dan pembelajaran

 Kalendar Pengurusan Kurikulum 2009

 
" Kecemerlangan Milik Kita " 

Selamat Berkunjung Ke Bahagian Kurikulum SK Kolapis 


 

BIDANG TUGAS PEN.KANAN KURIKULUM

RUJUK TUGAS GURU BESAR

trisna.jpg 
Trisna Satio
Pen.Kanan Kurikulum
 
Mesej dan ucapan penolong kanan kurikulum
 

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Setiap sekolah sudah semestinya meletakkan sasaran yang tinggi dalam usaha merealisasikan visi dan misi sekolah dan  memenuhi kehendak kurikulum itu.

Warga sekolah ini sentiasa menggembeling usaha dan iltizam ke arah pencapaian yang lebih cemerlang.Apa pun segalanya bergantung kepada;

a. Latar belakang murid\keluarga

b.Usaha gigih guru dan murid itu sendiri

c.Faktor kesiap siagaan semua pihak

Apa yang penting ialah kita akn teruskan agenda jabatan\kementerian secara realistik.Kita teruskan usaha yang tekun dan bertanggungjawab ketika melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.

sekian dan terima kasih.


APA YANG ANDA PERLUKAN MUNGKIN ADA DI SINI

Bahagian yang diurus

  Peperiksaan
+ Semester pertama
+ Semester Akhir
+ Ujian Bulanan
+ Percubaan
+ Gempur
 
Bank Soalan
*Salinan soalan UPSR
*Salinan Soaan PKBS
*Salinan Soalan Ujian Bulanan
[semua mata pelajaran]
 
Jadual Waktu
*Jadual Waktu Induk
Jadual Waktu Kelas
*Jadual Waktu Individu
 
Huraian Sukatan Pelajaran
*Bahasa Melayu tahun
*Bahasa Inggeris Tahun
*Pendidikan Seni Visual
*Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan
*Kemahiran Hidpu
*Matematik
*Sains
*Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
 
Contoh Rancangan Pengajaran
[semua mata pelajaran]

Literasi
Pra Sekolah
Pembangunan
Pemulihan
Pusat Sumber Sekolah
Makmal Komputer

Analisis Keputusan
+ UPSR
+ PKBS
[ujian berkaitan]
 

PENGENALAN PRASEKOLAH
 
MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.


OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik,
 • Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi,
 • Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua,
 • Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama,
 • Mempunyai kemahiran kognitif untuk berfikir dan menyelesaikan masalah,
 • Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial,
 • Mempratikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik,
 • Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

KONSEP PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Merupakan pendidikan yang tidak formal dan fleksibel. Kaedah pembelajaran dan pengajarannya menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Aktiviti yang dirancang menitik beratkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Di samping menekankan aktiviti yang boleh merangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus, menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bekerjasama, sifat hormat-menghormati dan berdisplin bagi menyediakan mereka mengikuti pembelajaran dan pengajaran yang lebih formal di sekolah rendah.


VISI

"Pengurusan Pengurusan Pendidikan Prasekolah Bertaraf Dunia"


MISI

Membangunkan Sistem Pengurusan Pendidikan yang Bertaraf Dunia bagi Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya dan Memenuhi Aspirasi Negara.

 
 
 APA ITU  SEKOLAH KLUSTER
 
LATAR BELAKANG

Penubuhan Sekolah Kluster terkandung dalam Bab 9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang telah dilancarkan pada 16 Januari 2006. Pewujudan Sekolah Kluster adalah berdasarkan pendekatan kedua PIPP iaitu untuk mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah dalam kluster kecemerlangan yang mekanismenya dinyatakan dalam Teras Strategik Ke-6, Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan. Tinjauan literatur menunjukkan bahawa amalan mengelompokkan sekolah dilaksanakan di luar negara untuk peningkatan kualiti pendidikan. Pengelompokan yang dilaksanakan di luar negara adalah berasaskan lokaliti ataupun kecemerlangan.

DEFINISI

Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya.

TUJUAN

Sekolah Kluster diwujudkan bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia.

PELAKSANAAN

Terdapat tiga jawatankuasa yang ditubuhkan bagi melaksanakan konsep sekolah kluster. Jawatankuasa tersebut ialah:-
 • Jawatankuasa Pemilihan Sekolah - dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
 • Panel Penasihat - dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad
 • Jawatankuasa Pelaksana – dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Jabatan Sekolah)
Pelaksanaan sekolah kluster adalah berasaskan kepada proses desentralisasi yang melibatkan pengupayaan sekolah menerusi pemberian autonomi terpimpin. Pandangan stakeholder seperti PIBG, Alumi, pemimpin sekolah dan guru turut diambil kira dalam pelaksanaan sekolah kluster. Mereka telah terlibat secara langsung dalam Bengkel Autonomi Sekolah Kluster Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah diadakan pada 19-20 Mac 2007. Panel Penasihat Sekolah Kluster pula akan membantu menyumbangkan kepakaran mereka bagi memastikan pelaksanaan sekolah kluster dapat berjalan dengan jayanya.

KRITERIA PEMILIHAN SEKOLAH KLUSTER

Pemilihan sekolah kluster akan dibuat berdasarkan kepada kluster berikut:
 • Sekolah Rendah yang terdiri daripada Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) dan Sekolah Orang Asli.
 • Sekolah Menengah yang terdiri daripada Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Harian, Sekolah Premier, Sekolah Seratus Tahun, sekolah dalam persekitaran Putrajaya dan Cyberjaya, dan Sekolah Model Khas.
 • Sekolah Rendah Pendidikan Khas (SPK) dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK), dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV).
 • Sekolah Antarabangsa dan Sekolah Swasta
 • Institusi lepas menengah seperti Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru (IPG)
Pemilihan sekolah tersebut perlu memenuhi prasyarat dan syarat berikut:

Prasyarat Pertama
 • Pengukuran Standard Sekolah:
 • Sekolah mestilah mencapai sekurang-kurangnya Taraf Cemerlang berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)
Prasyarat Kedua
 • Kecemerlangan Kurikulum (Sekolah Menengah)
 • Gred Purata Sekolah (GPS) untuk peperiksaan awam PMR dan SPM 3 tahun berturut-turut:
 • SBP : GPS 2.5 dan ke bawah
 • SMKA : GPS 3.0 dan ke bawah
 • SMT : GPS 4.0 dan ke bawah
 • SM Harian : GPS 4.0 dan ke bawah
 • Kecemerlangan Kurikulum (Sekolah Rendah):
 • Sekolah Rendah Harian : 80% dan ke atas murid lulus semua mata pelajaran dalam UPSR, atau
 • Peratus kelulusan menunjukkan peningkatan; atau
 • GPS UPSR : 2 dan ke bawah
Syarat Pemilihan

Kecemerlangan murid dalam aspek:
 • Akademik
 • Kokurikulum
 • Sahsiah
 • Pengurusan sekolah berwawasan dan berkesan.
 • Pembangunan sumber terurus dan digunakan secara optimum.
 • Pemimpin sekolah mengamalkan kepimpinan berkualiti.
 • Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
 • Iklim sekolah kondusif untuk pembangunan modal insan.
 • Keberkesanan pelaksanaan program KPM
 • Sekolah berwatak
Sekolah yang memenuhi prasyarat dan syarat yang ditetapkan di atas boleh mengemukakan permohonan dan prosedur pemilihan adalah seperti berikut:
 • Langkah 1: Penerimaan pencalonan
 • Langkah 2: Penilaian menggunakan instrumen SKPM dan Annex
 • Langkah 3: Penentuan standard (standard fixing) oleh JK Pelaksana Sekolah Kluster
 • Langkah 4: Kesahan calon dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional
 • Langkah 5: Calon dimaklumkan kepada Lembaga Penasihat
 • Langkah 6: Pengumuman oleh YB Menteri Pelajaran
PENGURUSAN SEKOLAH KLUSTER

Pemimpin sekolah kluster ialah:
 • Pengetua/Guru Besar (DG52/DGA 36)
 • Pemimpin yang terpilih memenuhi syarat pemimpin cemerlang
 • Jawatan: school-based post
Guru-guru sekolah kluster pula:
 • Memenuhi kriteria Guru Cemerlang
 • Prestasi mereka akan menentukan sama ada mereka kekal mengajar di Sekolah Kluster.
 • Boleh mendapatkan perkhidmatan pakar mengikut niche areas sekolah dalam bidang kokurikulum secara kontrak atau sambilan
 • Nisbah kelas: guru ialah 1:2
Kaedah pemilihan pelajar sekolah kluster:
 • Kluster SBP, SMT dan SMKA kekal seperti amalan sedia ada
 • Kluster lain, pengetua/guru besar diberi kuasa mengambil sejumlah kecil murid baru untuk bidang kebitaraan sekolah
 • Ujian saringan sekolah
Akauntabiliti Pemimpin Sekolah berpandukan:
 • Key Performance Indicator (KPI)
 • Pengurusan sumber manusia dan fizikal
 • Sumber kewangan
 • Pembangunan profesionalisme staf
 • Program kurikulum dan kokurikulum berkesan
 • Lulusan sekolah berkualiti: pencapaian akademik, kokurikulum dan sahsiah.
 • TOR Sekolah Kluster
Autonomi Sekolah:

Jenis Autonomi yang diberikan kepada sekolah berbentuk:
 • Umum (untuk semua sekolah)
 • Khusus (mengikut keperluan sekolah berlandaskan kepada jenis sekolah, pengajiannya dan niche areas).
Autonomi yang diberikan juga merupakan autonomi terpimpin yang memerlukan kepada:
 • Pematuhan piawai yang berikut:
 • Akta Pendidikan 1996
 • Sistem Pendidikan Kebangsaan
 • Akta Tatacara Kewangan 1957, Pekeliling Perbendaharaan dan Garis Panduan dan Surat-surat Siaran
 • SKPM
Senarai Bidang Autonomi:
 • Pengurusan Sekolah
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Sumber Kewangan dan Sumber Fizikal
 • Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum
 • Pengurusan dan Pelaksanaan Kokurikulum
Jaminan kualiti:

Bagi memastikan sekolah kluster sentiasa mempertingkatkan standard kualiti, jaminan kualiti di sekolah kluster akan menggunakan mekanisme kawalan luaran dan kawalan dalaman.

Peranan Agensi Lain

Sekolah Kluster akan memperluas peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG, Lembaga Pengelola, Alumni dan NGO dalam aspek:
 • Biasiswa
 • Kewangan/Dana
 • Program Kecemerlangan Akademik
 • Program Kecemerlangan Kokurikulum
 • Program Kerjaya
IMPAK SEKOLAH KLUSTER

Sekolah kluster akan memberi impak yang positif kepada pendidikan negara dari segi:
 • Program Kecemerlangan Kokurikulum
 • Program Kerjaya
 • Pelajar sekolah cemerlang secara keseluruhan (holistic) dalam sistem: 5.8% daripada 5.2 juta pelajar
 • Lepasan sekolah kluster diterima masuk universiti ternama luar negara
 • Badan korporat dan agensi kerajaan berkeyakinan menaja pengajian lepasan sekolah kluster
 • Menyediakan asas kukuh melahirkan peneraju utama agen perubahan
 • Sebanyak 300 buah sekolah diiktiraf antarabangsa (3.1% daripada 9663 sekolah)
 • Model piawaian kepada sekolah dalam dan luar negara
 • Pemimpin berkualiti (3.1% daripada 9663 sekolah) dan guru yang cemerlang (6.9% daripada 350,000 guru)
 • Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Malaysia

 
buton.gif (7394 bytes)Pusat Rujukan

rph
Klik
Masuk ke Portal Pendidikan Utusan.Dapatkan
*topik pembelajaran
*Bank soalan
*Rancangan mengajar
UPSR
PMR
SPM
STPM
Untuk setiap mata pelajaran
 

buton.gif (7394 bytes)Pusat Rujukan


Program Nilam - BTP

Senarai Tugas Penyelaras Program Nilam

Kamus Online

Bahagian Pendidikan Islam [J-QAF]

 buton.gif (7394 bytes)Pusat Rujukan

CDRI
Klik
Masuk Portal BTP dan dapatkan;
 1. Perisian Kursus Pendidikan (CDRI)
 2. Cakera Padat Video Pendidikan (VCD)
 3. Cakera Padat Audio Pendidikan (CD Audio)
 4. Bahan Bercetak : [a.]Buku Sumber Maklumat Perisian Kursus Pendidikan [b.]Buku Panduan Guru [c.]Direktori Perisian Kursus Pendidikan

Boleh guna aplikasi online

buton.gif (7394 bytes)Pusat Rujukan


Eduwebtv

Klik untuk mendapatkan;

*Video Berita

*Video Akademik

*Video Rencana

*Video Kurikulum

*Video Interaktif

*Video Wawancara

*Video Rakaman dan Siaran Langsung

buton.gif (7394 bytes)Pusat Rujukan


 
buton.gif (7394 bytes)Pusat Rujukan

scripts
Klik
Masuk ke Portal Utusan dan Pusat Perkembangan Kurikulum[PPK]
Dapatkan Teaching Scripts
 
Year 1
Science
Mathematic
 
Form 1
Science
Mathematic
 
 
 
buton.gif (7394 bytes)Pusat Rujukan

EKIOSK
Klik
Masuk ke English Learning Kiosik
Dapatkan topik-topik daripada A hingga Z
 
Proverb
Meaning
Example

About Choral Speaking

Sila dapatakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran di sini


 

Senarai mata pelajaran di bawah tanggungjawab Pusat Perkembangan Kurikulum
mengikut bidang-bidang:

BIDANG BAHASA
  Bahasa Melayu
  Bahasa Inggeris
  Bahasa Cina
  Bahasa Tamil
  Bahasa Etnik
  Bahasa Jepun
  Bahasa Perancis
  Bahasa Jerman
   
BIDANG P. TEKNIK & VOKASIONAL
  Kemahiran Hidup dan Rekacipta
  Pendidikan Vokasional
   
BIDANG P. TEKNOLOGI MAKLUMAT
  Mata Pelajaran ICT
   
PRASEKOLAH
  Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
   
BIDANG SAINS & MATEMATIK
  Sains
  Matematik
   
BIDANG SAINS SOSIAL
  Geografi
  Sejarah
  Kajian Tempatan
  Ekonomi Asas
  Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
  Pendidikan Moral
   
BIDANG KESENIAN & KESIHATAN
  Pendidikan Muzik
  Pendidikan Seni Visual
  Pendidikan Jasmani
  Sains Sukan
  Pendidikan Kesihatan
   
   

 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL

 

Format PDF

Fail Zip
Kandungan
Pengenalan
Pembelajaran Secara Konstruktivisme
Teori Kecerdasan Pelbagai
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
Pembelajaran Secara Kontekstual
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif 1|2
Contoh Modul Pengajaran dan Pembelajaran

 
 
Teks Tambahan Kajian Tempatan Tahun 6 (Semakan) |1|2|3|4|5|6|
 
 
BUKU SUMBER PENDIDIKAN MUZIK KBSR

 

Format PDF

Fail Zip
Muka Dedan dan Kata Pengantar
1
Nyanyian
1|2|3|4|5|6
Perkusi
1|2|3
Pengenalan Rekoder
1|2
Rekoder Tahun 4
1|2|3
Rekoder Tahun 5
1|2|3|4|5
Rekoder Tahun 6
1|2|3|4|5|6
Bahasa Muzik
1|2

 
MODUL LATIHAN GURU TAHUN 1
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

 

Format PDF

Fail Zip
Unit 1 - Pengenalan
Unit 2 - Penerangan ProgramTransisi
1|2|3
Unit 3 - Penerangan UmumPengajaran Pembelajaran
Unit 4 - Penerangan Dinamika Kumpulan dan
1|2
 
Pembinaan Pasukan
Unit 5 - Pendekatan Tematik
1|2
Unit 6 - Teknik TOC dalam Pendidikan
1|2|3|4|5|6|7|8|9

KIT PROGRAM TRANSISI

 

Format PDF

Fail Zip
Muka Hadapan
Pengenalan
Modul 1 - Pelaksanaan Program Transisi
Modul 2 - Persediaan Pihak Pengurusan Sekolah
Modul 3 - Persediaan Persekitaran Kelas Tahun Satu
Modul 4 - Persediaan Guru Prasekolah
Modul 5 - Persediaan Murid Prasekolah
Modul 6 - Persediaan Guru Tahun 1
1|2
Modul 7 - Persediaan Ibubapa
Modul 8 - Contoh Pelaksanaan Program Transisi
1|2|3|4
Modul 9 - Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan
Modul 10 - Penilaian Keberkesanan Program Transisi
Modul 11 - Perancangan Strategik : Program Transisi

 
Falsapah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
 
Kurikulum Kebangsaan
 “... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

Rujukan Dan Bahan

  
PPSMI
TVP
ICTL
 
Pautan ke PiPP
  

 
Bahasa Melayu
Tahap II
 
NOTA TATABAHASA
 
Golongan Kata

Pengimbuhan
Awalan
Akhiran
Apitan

Pengandaan

Pengandaan Penuh
Pengandaan Separa
Pengandaan Berentak
Pengandaan Berimbuhan

Montaj Tata 332kb

Ayat

Rampai Bahasa
Sinonim
Antonim
Kata Banyak Makna
Penjodoh Bilangan
Tanda Baca
Simpulan Bahasa
Perumpamaan Pepatah

Kesalahan Tatabahasa
Kesalahan 2
Kesalahan 3

PNPSNM3[PPSMI]
 
Pengenalan

PPSMI telah termaktub sebagai keputusan dasar kerajaan Malaysia hasil daripada Mesyuarat Khas Jemaah Menteri pada 19 Julai 2002.

Pelaksanaan PPSMI adalah secara berperingkat, bermula pada sesi persekolahan tahun 2003 dengan perintisnya ialah semua murid Tahun 1 untuk peringkat Sekolah Rendah dan Tingkatan 1 serta Tingkatan 6 Rendah untuk peringkat Sekolah Menengah.

Pelaksanaan penuh PPSMI ialah pada tahun 2007 untuk peringkat Sekolah Menengah sementara peringkat Sekolah Rendah ialah pada tahun 2008.

Rasional kepada peralihan bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris adalah atas dasar keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan sumber tenaga manusia untuk mencapai taraf negara maju dan persiapan dari peringkat awal persekolahan untuk bersaing dalam era globalisasi.

Umum mengetahui bahawa sains dan matematik adalah bidang yang menjadi asas dan berperanan penting dalam kemajuan dan pembangunan sesebuah negara. Pelbagai inovasi dan penemuan baru dalam bidang ini berlaku dengan pantas dan capaian maklumat mengenai perkembangan dalam bidang ini banyak terdapat dalam bahasa Inggeris.

Selain itu, bahasa Inggeris adalah bahasa hubungan antarabangsa dan penguasaan dalam bahasa ini memudahkan perolehan ilmu dalam bidang ini.

Kesimpulannya, keputusan dasar untuk melaksanakan PPSMI bertujuan memastikan penguasaan yang lebih baik dalam sains dan matematik di kalangan murid memandangkan sebahagian besar sumbernya adalah dalam bahasa Inggeris. Secara tidak langsung, pelaksanaan PPSMI diharapkan akan turut meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid.

Peranan BBT dalam PPSMI

Peranan BBT telah bermula sejak 2002 sebaik sahaja kabinet memutuskan dasar PPSMI dilaksanakan mulai tahun 2003. BBT berperanan dalam menguruskan penghasilan dan pembekalan Pakej Buku Teks dan Buku Glosari Sains dan Matematik untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.

Beberapa perubahan telah dilakukan oleh BBT yang melibatkan komponen bagi Pakej Buku Teks Sains dan Matematik dengan tujuan membantu guru dan murid dalam menjayakan program PPSMI ini.

Antaranya, Pakej Buku Teks Mathematics Year 1 merangkumi komponen Buku Teks, Buku Latihan dan Aktiviti, CD-ROM untuk murid (MyCD), CD-ROM untuk guru dan Buku Panduan Guru.

Semua komponen ini diterbitkan dalam dua jilid (Part 1 dan Part 2) bertujuan mengatasi masalah beg berat.

Pada tahun pertama (2003) pelaksanaan PPSMI, pakej buku teks tambahan telah dibekalkan kepada semua sekolah.

Pembekalan pakej buku teks tambahan ini adalah secara one off dan di bawah pengurusan SPBT sekolah. Pakej buku teks tambahan ini boleh dipinjamkan kepada murid untuk rujukan  mereka dan juga bagi tujuan guru melaksanakan P & P Matematik di dalam bilik darjah.

BBT turut menguruskan penghasilan Buku Glosari Sains dan Matematik untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Penghasilan buku glosari ini adalah sebahagian daripada Program Intervensi PPSMI yang dimulakan pada tahun 2005.
 
Pakej Buku Teks Sains dan Matematik untuk PPSMI

Buku teks Sains dan Matematik yang dibekalkan ke sekolah di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) adalah secara berpakej. Penulisan pakej buku teks ini adalah berdasarkan keperluan dan hasrat yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Sains dan Matematik masing-masing.

Pakej Buku Teks Sains dan Matematik terdiri daripada beberapa komponen bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran (p&p) di sekolah.

Fungsi setiap komponen secara umumnya adalah seperti berikut:
 
i) Buku Teks (Textbook)

Buku Teks disediakan untuk murid sebagai sumber asas mendapatkan pengetahuan tentang konsep dan kemahiran dalam pembelajaran sains dan matematik.
 
ii) Buku Latihan dan Aktiviti (Activity Book)

Buku Latihan dan Aktiviti (BLA) disediakan untuk murid bagi mengukuhkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran sains dan matematik yang telah dipelajari daripada buku teks. BLA membekalkan soalan latihan dan aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh murid. BLA adalah komponen Pakej Buku Teks Sains dan Matematik Tahap Satu sahaja.
 
iii) Buku Panduan Guru (Teacher's Guide)

Buku Panduan Guru disediakan untuk guru sebagai sumber rujukan dan panduan supaya memudahkan guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Buku panduan ini  juga membantu guru mengemaskini dan meningkatkan pengetahuan sains dan matematik serta merangsang kreativiti guru dalam P&P. Buku Panduan Guru adalah komponen Pakej Buku Teks Sains dan Matematik untuk Tahap Dua serta Pakej Buku Teks Matematik Tahun Satu.
 
iv) MyCD (Pupil's CD-ROM)

MyCD ialah CD-ROM untuk murid yang bertujuan mengukuhkan kefahaman murid berkaitan konsep sains dan matematik yang telah mereka pelajari melalui persembahan multimedia. Kandungan MyCD adalah Latihan dan Aktiviti secara interaktif, permainan, simulasi dan e-ujian.
 
v) CD-ROM Guru (Teacher's CD-ROM)

CD-ROM Guru bertujuan membantu guru dalam merancang dan melaksanakan P&P sains dan matematik. Antara kandungan di dalam CD-ROM Guru ialah strategi P&P, bank soalan, aktiviti tambahan dan senarai URL yang relevan dengan pendidikan sains dan matematik. CD-ROM Guru adalah komponen Pakej Buku Teks Sains dan Matematik untuk Tahap Satu sahaja.
 
vi) Buku Amali Sains (Science Practical Book)

Buku Amali Sains diterbitkan untuk memastikan mata pelajaran Sains diajar secara amali dan bukan hanya secara teori. Selain itu, daya pemikiran dan kreativiti murid dapat dikembangkan melalui amali serta menimbulkan minat murid terhadap Sains. Buku Amali Sains adalah komponen Pakej Buku Teks Sains untuk Tahap Dua sahaja.
 
Buku Glosari

Buku Glosari Sains dan Matematik adalah bahan rujukan guru dan murid untuk mengenal sesuatu istilah melalui definisi dan penggunaan istilah tersebut dengan lebih tepat. Selanjutnya

Senarai Pakej Buku Teks Yang Dibekalkan oleh BBT

Senarai judul Pakej Buku Teks Sains dan Matematik yang dibekalkan ke sekolah berserta komponennya adalah seperti pada lampiran di bawah :
 • Sekolah rendah
 • Sekolah menengah

Kembali Ke Paparan Induk

Debt Settlement
Bukaan Paparan Ini